2020.02.10 Press release, Regulatory

ASTG tecknar preliminärt avtal om teknikförvärv med svenska ReQuTech AB

ASTG utökar sin portfölj med en markbaserad “on the move” lösning

ASTG och ReQuTech AB har tecknat ett preliminärt avtal (s.k. “Term Sheet”) med avsikt att överföra systemlösning och teknik avseende en portabel markbaserad lösning för satellitkommunikation, “on the move”.

I transaktionen kommer ASTG att förvärva all teknik och alla rättigheter med avseende på en specificerad lösningen för markbaserad portabel satellitkommunikation som främst riktar sig mot den kommersiella marknaden. Prototyper är redo och lösningen är i sin slutliga testfas. Lösningen har redan marknadsförts för ett antal kunder och försäljningsaktiviteter kommer att fortsätta oavbrutet under överlämningsfasen från ReQuTech till ASTG. Planen är att återanvända den unika programvaran och algoritmerna från ASTG:s maritima lösning i den markbaserade lösningen för att optimera prestanda och utnyttja synergier i samband med utveckling av mjukvara och stabiliseringsteknik.

Parterna kommer också att ingå ett avtal om tekniksamarbete med inriktning mot gemensam utveckling av den aktuella markbaserade lösningen samt ytterligare forskning och utveckling av ny teknik och nya lösningar.

Teknikvärdet för lösningen, i dess nuvarande stadie, har enligt överenskommelse beräknas till 8 MSEK. Betalning för Teknikförvärvet sker genom att ASTG genomför en riktad emission av teckningsrätter till ReQuTech motsvarande 1,6 miljoner B-aktier i ASTG, samt 600 000 kronor i kontanter när avtalet träder i kraft. Detta motsvarar en ökning av det nuvarande antalet aktier i ASTG på cirka 5,75%. Motsvarande kontantvärde, baserat på VWAP per fredagen den 7:e februari 2020, uppgår till cirka 7,58 MSEK. Det finns en 12-månaders inlåsningsperiod för de emitterade aktierna som innebär att ReQuTech inte kan sälja aktierna inom en period av minst ett år. Parterna har också kommit överens om en “earn-out” modell knuten till milstolpar för upprampning av produktion och försäljningsutveckling, som uppgår till maximalt 800 000 kronor.

Det kommer inte att ske någon överföring av anställda i transaktionen. ASTG kommer att införliva tekniken och lösningen i sin pågående verksamhet och vid behov köpa resurser och kompetens från ReQuTech, som i sin tur kommer att tillhandahålla nödvändiga garantier för tillgången till resurser.

“Jag är mycket glad över att kunna skriva på detta Teknikförvärvsavtal med ReQuTech. Detta är i linje med vår “Accelerera” strategi, som avser att slutföra förvärv på den nordiska marknaden, och lösningen passar perfekt in i vår långsiktiga plan och strategi för att skapa diversifiering, synergier och en bredare portfölj. “SatCom on the Move for Land” är en av de marknader vi identifierat som kommer att växa avsevärt under de kommande åren och jag ser fram emot att sätta denna lösning på marknaden så snart som möjligt. Våra dialoger med ReQuTech och dess ägare, som även omfattar Qamcom AB, har varit mycket professionella och inspirerande och jag ser fram emot att utveckla ytterligare teknik och lösningar tillsammans med ReQuTech.”, säger Carsten Drachmann, CEO på ASTG.

“Vi har utvecklat satellitantennsystem i mer än 12 år och flera av våra konstruktioner har köpts av internationella företag. Jag är mycket glad över att ha nått detta avtal med ASTG. Vi kommer att stödja med teknisk personal, samt försäljning och ledning efter behov, för att säkerställa framgång med att lansera denna lösning”, säger Omid Sotoudeh, CEO på ReQuTech.

“Detta är ett stort steg för ReQuTech och vår affärsmodell att utveckla ny teknik för satellitkommunikationslösningar. Qamcom Group, som ReQuTech är en del av, utvecklar teknik och lösningar baserade på avancerad signalbehandling (inklusive nya områden som DL/ML och AI) med tydligt fokus på systemsäkerhet och vår modell är att arbeta i starka strategiska partnerskap. I detta sammanhang är ASTG – med tydligt fokus på säkerhet, precision och stabilisering – en utmärkt partner för att ta våra uppfinningar till marknaden och jag är glad över att nu även vara aktieägare i ASTG så att vi kan vidareutveckla gemensamma visioner och lösningar för en växande satellitindustri.”, säger Johan Lassing, CEO på Qamcom Research & Technology AB.

Parterna går nu in i en fas av Due Diligence och slutliga förhandlingar, som förväntas avslutas senast den 1 april 2020.

ReQuTech webbplats: www.requtech.com

QamCom webbplats: www.qamcom.se