2020.04.03 Press release, Regulatory

ASTG tecknar avtal med ReQuTech

ASTG meddelar att företaget nu har tecknat det slutliga avtalet om att förvärva markbunden SatCom on the Move teknik från svenska ReQuTech

Med hänvisning till undertecknandet av en avsiktsförklaring med ReQuTech den 10 februari 2020, informerar ASTG att företaget nu har undertecknat det slutliga avtalet och transaktionen sker med omedelbar verkan.

“Detta är ett viktigt steg i vår teknik och produktstrategi. Genom att anskaffa denna teknik kompletterar vi våra stabiliserade SatCom-lösningar med att även täcka marksegmentet. Det finns goda synergier med våra befintliga maritima produkter, och vi kommer nu att använda vår kunskap för att utveckla tekniken från prototypstadiet till en slutprodukt och upprampning av produktion. Vi kommer att börja marknadsföra lösningen omedelbart. Jag är också mycket nöjd med att välkomna ReQuTech som en av våra nya huvudägare i ASTG, och jag ser fram emot att göra fler affärer med de två ägarna till ReQuTech, Omid Sotoudeh och Johan Lassing från Quamcom “, säger Carsten Drachmann, VD för ASTG.

“ReQuTech har en tydlig strategi för att utveckla modern teknik för satellitkommunikation. Vi har arbetat i flera år för att utveckla denna unika lösning för markbunden SatCom on the Move, och vi är mycket glada över att kunna överlämna den till ASTG. ASTG har kunskap och förmåga att tillverka tekniken och ta den till marknaden. Vi är också mycket nöjda med att vara nya aktieägare och investerare i ASTG och vi ser fram emot att skapa mer teknik tillsammans med ASTG i en långsiktig relation, både som ReQuTech och Quamcom “, säger Omid Sotoudeh, VD och grundare av ReQuTech, och Johan Lassing VD och grundare av Quamcom.

Genom transaktionen kommer ASTG att förvärva all teknik, design och IP-rättigheter som krävs med avseende på den angivna lösningen för markbaserad “on-the-move” kommunikation, som initialt inriktar sig på den kommersiella marknaden. Det kommer inte att ske någon överföring av anställda i transaktionen. ASTG kommer att integrera tekniken och lösningen i sin pågående verksamhet och vid behov köpa resurser och kompetens från ReQuTech, som i sin tur har lämnat nödvändiga garantier för tillgången på resurser.

Det överenskomna värdet för tekniklösningen i dess nuvarande status är 8 000 000 SEK.

Som betalning för teknikförvärvet har ASTG:s styrelse godkänt en riktad nyemission till ReQuTech med ett fast belopp på 1 600 000 B-aktier i ASTG samt 600 000 SEK kontant vid genomförandet av avtalet. Vid undertecknandet av det preliminära avtalet den 10 februari 2020 var aktiekursen 4,62 SEK per B-aktie. Med den nuvarande situationen för Covid-19 och en lägre aktiekurs än förväntat, och för att inte emittera fler aktier, har parterna kommit överens om att anta att aktiekursen kommer att återgå till 4,62 SEK eller mer inom den 12 månader långa inlåsningsperioden. Om aktiekursen inte återhämtar sig som förväntat anger avtalet hur ASTG kan göra ytterligare kontakt betalningar till ReQuTech för att nå det överenskomna teknikvärdet.

Parterna har också kommit överens om en “earn-out” modell bunden till milstolpar, som är beroende på försäljningsframgångar, upp till högst 800 000 SEK.

Efter att transaktionerna genomförts enligt kontraktet är det totala antalet aktier i företaget 29 111 664 och aktiekapitalet 1 993 274,21 SEK. Emissionen av nya aktier resulterar i en utspädning på cirka 5,5% baserat på det totala antalet efter emissionen.