2015.07.30 Press release

ASTG: Styrelsen avgår för att skapa förutsättningar för majoritetens val av ny styrelse

STOCKHOLM, SVERIGE, 30 juli 2015 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ).

Med anledning av att det inför ordinarie bolagsstämma med nu rådande aktiemajoritet inte längre finns förutsättningar för varken några av sittande styrelses förslag till beslut eller förutsättningar för omval av sittande styrelse, bestående av Fredrik Nygren och Henrik von Essen, har därför styrelsen valt att omedelbart avgå på egen begäran och därmed förhoppningsvis skapa förutsättningar för majoritetens val av ny styrelse.

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

 

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

 

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker)

 

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, fredrik.nygren@astg.se    

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00