2014.05.22 Press release

ASTG: Stärkt orderingång och bra produktmix gör att ASTG ökar de finansiella målen

STOCKHOLM, SVERIGE, 22 maj 2014 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ).

Mot bakgrund av inkomna ordrar och pågående förhandlingar med bl.a. nya kunder i Asien, Europa och Sydamerika gällande utvecklingsprojekt med leverans under 2015 och 2016 där ordervärdena för de olika projekten sträcker sig från MUSD 1,5 upp till MUSD 8,0 har ASTG uppjusterat de finansiella mål som tidigare kommunicerats i samband med vårens emission. Bolagets målsättning är att inom tre år uppnå en årsförsäljning om minst MSEK 150 med en vinstmarginal om 10 % samt positivt kassaflöde.

Tidigare kommunicerat mål innebar en årsförsäljning inom tre år om minst MSEK 100 och en vinstmarginal om 6 %.

För mer information, se brev till Teckningsoptionsinnehavarna på ASTGs hemsida: www.astg.se

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, som bolagets Mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Fredrik Gisle, VD/CEO, fredrik.gisle@astg.se    

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00