2018.04.18 Press release

ASTG stärker AIMS kassa genom riktad emission av konvertibler om maximalt 6 500 000 kronor

ASTG AB offentliggör härmed att bolaget kommit överens med en grupp vidtalade investerare om att genomföra en riktad konvertibelemission om maximalt 6,5 MSEK.

Den riktade konvertibelemissionen är öronmärkt till bolagets IMU-verksamhet i AIMS och skall säkerställa bästa kvalitativa nivå i samtliga delar på den fullt pågående mycket omfattande upphandlingen av IMU:er. Framgångsrikt genomförande blir med största sannolikhet ASTGs “game-changer”, det som våra aktieägare så länge sett fram emot.

Den riktade konvertibelemissionen möjliggör för ASTG att emittera maximalt 13 nya konvertibler till en grupp vidtalade investerare till ett nominellt belopp om 500 000 kronor per konvertibel. Det konvertibla lånet löper med en årlig ränta på 1% och konverteringskursen har fastställts till 5 öre. Lånet löper till och med den 31 december 2018.

Konvertibellånet innebär, vid full konvertering till aktier, att antalet aktier i ASTG ökar med 130 000 000 från 700 739 594 till 830 739 594 och att aktiekapitalet ökar med 3 110 255,26 kronor från 17 471 734,56 kronor till 20 581 989,82 kronor.