2015.10.09 Press release

ASTG ställer in extrastämman den 13 oktober 2015

Styrelsen i ASTG AB har beslutat att ställa in den extrastämma som genom kallelse den 24 september 2015 var kommunicerad att hållas den 13 oktober 2015 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Isafjordsgatan 32 B i Kista. Ny kallelse med ny tid kommer att presenteras den närmaste veckan.

Anledningen till att vi ställer in denna extrastämma, grundar sig i huvudsak på att vi sedan någon vecka sitter i mycket intensiva slutförhandlingar runt våra sista åtaganden i det skuldberg som följde med ASTG AB vid tiden för den nya styrelsens övertagande den 30 juli 2015, ett arbete som för övrigt löpt klart över vår initiala förväntan.

Våra jurister har dock varit tydliga med att de pågående förhandlingarna bör vara slutförda och kommunicerade till markanden innan vi håller extrastämma. Vi har även denna vecka fått en direkt förfrågan från några investerare, vilka erbjuder sig att gå in med pengar via en riktad aktieemission i kombination med ytterligare villkorat aktieägartillskott. Detta villkorade aktieägartillskott kommer i så fall inte innehålla några teckningsoptioner. Deras krav är dock att dessa pengar öronmärks för de åtaganden ASTG AB har gentemot israeliska IAI.