2018.08.31 Press release

ASTG STÄLLER IN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

ASTG AB (publ) meddelar att den planerade bolagsstämman den 14 september 2018 härmed ställs in. Anledningen är ett formellt fel i kallelsen varför stämman därmed inte är kallad i behörig ordning.