2016.05.24 Press release

ASTG: Solidariskt borgensåtagande mot Norrlandsfonden avslutat

ASTG AB har per denna dag mottagit bekräftelse från Norrlandsfonden att den andra borgenären slutreglerat den fordran som solidariskt belastade borgenärerna vid konkursen av ASTGs dotterbolag hösten 2015. För ASTG AB innebär ovanstående att det solidariska borgensåtagandet, för vilket avsättningar gjordes i bokslutet 2015, härmed är avslutat.

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

För mer information, kontakta: 

Andreas Adelgren 072-73 74 317

Claes Lindqvist 070-593 43 78