2019.11.25 Press release, Regulatory

ASTG släpper presentation för investerare

ASTG har släppt en presentation för investerare som ger en allmän företagsöversikt och sammanfattar marknadsmöjligheter och strategisk riktning.

Denna presentation är en allmän marknadsföringspresentation som ger en översikt över Advanced Stabilised Technologies Group AB (publ) (“ASTG”) och marknadstrenderna. Det utgör inte någon form av åtagande och innehållet är bara vägledande.

För att undvika tvivel utgör denna presentation inte baslinjen för emissionen, släppt av ASTG den 24 oktober 2019. För information om emissionen, se det särskilda prospektet, planerat att släppas senast den 28 november. För rapporter och data, se tidigare pressmeddelanden som ASTG lämnat på sin webbsida.