2019.12.12 Press release, Regulatory

ASTG signerat Letter of Intent för sin IMU-verksamhet

ASTG signerat Letter of Intent som avser “preferred supplier” status för IMU-leveranser till en större leverantör inom försvarsindustrin

Advanced Stabilised Technologies Group (ASTG) meddelar att man har undertecknat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med en stor koncern inom försvarsindustrin, där det framgår att man avser utse ASTG som “Preferred Supplier” av IMU:er för en specifik försvarsprodukt. Parterna har kommit överens om att inleda slutliga kontraktsförhandlingar i början av det nya året. Kunden är en större nordisk leverantör inom försvarsområdet med ett brett utbud av produkter och lösningar som man erbjuder nationer globalt. Företaget har 1000-tals anställda och ASTG samarbetar med en av företagets affärsenheter som fokuserar på landbaserade försvarslösningar. Produkten är mycket specifik och unik, och ASTG:s IMU spelar en nyckelroll i systemets särdrag. Kunden har bearbetat marknaden under en längre tid och är nu övertygad om att det finns en betydande marknad, vilket utlöser start av den avslutande utvecklingsfasen. Marknadsperspektivet för produkten är en livscykel på minimum 20 år, vilket ställer höga krav på kvalitet och hållbarhet.

“Det här är en viktig milstolpe som vi arbetat för i över två år”, säger Carsten Drachmann, CEO på ASTG.

Carsten tillägger: “Vi är på rätt spår, där vi enlighet med vår försäljningsprocess för IMU-verksamheten positionerar oss som en del av kundernas utvecklingsprocess, vilket beskrivs i vår Q3-rapport. Preferred Supplier betyder att vi är den primära leverantören av IMU:er för detta kundprogram. Som tidigare kommunicerats kortlistades ASTG tillsammans med en annan leverantör, och efter omfattande tester och utvärderingar utförda av kunden har man valt att gå vidare med ASTG. ASTG kommer att inleda kontraktsförhandlingar för att slutföra utvecklingen av denna IMU för att passa in i den övergripande kundlösningen. Nästa fas kommer att inkludera slutlig utveckling och test i samarbete med kunden för att säkerställa att hela systemet fungerar som förväntat. Vi kommer nu att börja växla upp för att kunna hantera utvecklingsarbetet 2020. Volymorder för IMU kommer att följa efterfrågan och beställningarna på kundens produkter. Eftersom denna produkt riktar sig till nationer och regeringar kan upphandlingsprocesserna ta tid innan slutliga beställningar mottas, vilket också förklaras i Q3-rapporten. Kunden kommer att arbeta med att ta hem beställningar parallellt med att utvecklingsarbetet slutförs, med IMU:n som nyckelkomponent “.