2017.02.09 Press release

ASTG representerar på SATELLITE 2017 i Washington DC

ASTG flyttar nu fram positionen ytterligare runt bolagets MIL-godkända satellitantenn P9/Ku100-MIL genom att närvara på en av världens största och mest strategiska sammankomster för satellitkommunikation (SATELLITE 2017 i Washington DC, 7-9 mars). ASTG kommer att dela monter med Satcube AB.

ASTG kommer inte att demonstrera någon produkt fysiskt, men presentera bolagets P9/ Ku100-MIL- antenn samt modulära tekniska plattform för potentiella kunder och partners. Det är Ulf Sundqvist och Jan Otterling som representerar ASTG på mässan.

För ytterligare information om SATELLITE 2017 se länk:
http://2017.satshow.com/?hq_e=el&hq_m=3344145&hq_l=1&hq_v=0214d858d5

För ytterligare information om Satcube se länk: http://www.satcube.com/