2015.09.28 Press release, Regulatory

ASTG: RÄTTELSE: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASTG AB

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), orgnr 556943-8442,

kallas härmed till extra stämma tisdagen den 13 oktober 2015 kl 13.00 i lokal

Isafjordsgatan 32 B, 6 tr. Kista. Registrering till stämman börjar kl 12.00.

I den förra kallelsen som gick ut den 24 september stod det att den 13 oktober är en onsdag vilket är fel. Förutom denna rättelse gäller vad som redan kommunicerats i pressmeddelandet den 24 september 2015.

 

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

 

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se