2015.09.15 Press release

ASTG: R Östman Invest avyttrar 10 miljoner aktier till närstående

Den 11 september 2015 avyttrade R Östman Invest AB 10 miljoner aktier i ASTG AB till närstående. Priset sattes av Svenska Handelsbanken till aktuell kurs som var 21 öre.

Huvudägare Reidar Östman lämnar följande kommentar

– Pengarna från försäljningen kommer att återinvesteras i ASTG AB i form av villkorat aktieägartillskott. För att säkerställa Bolagets framtid har vi angripit skuldsidan. Vi har tvingats till uppgörelser med gamla fordringsägare där kraven riktats mot ASTG AB. Framtagandet av en tredje och sista antenn till israeliska IAI har högsta prioritet, där ett skuldritt ASTG AB är en hörnsten.