2015.09.15 Press release

ASTG: R Östman Invest AB avyttrar 10 miljoner aktier till närstående

Den 11 september 2015 avyttrade R Östman Invest AB 10 miljoner aktier i ASTG AB till närstående. Priset sattes av Svenska Handelsbanken till aktuell kurs som var 21 öre.

Huvudägare Reidar Östman lämnar följande kommentar

Pengarna från försäljningen kommer att återinvesteras i ASTG AB i form av villkorat aktieägartillskott. För att säkerställa Bolagets framtid har vi angripit skuldsidan. Vi har tvingats till uppgörelser med gamla fordringsägare där kraven riktats mot ASTG AB. Framtagandet av en tredje och sista antenn till israeliska IAI har högsta prioritet, där ett skuldritt ASTG AB är en hörnsten.

 

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

 

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

 

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se