2020.06.14 Press release

ASTG planerar att byta namn

ASTG planerar att ändra sitt namn till “KebNi”, med förbehåll för varumärkesregistrering och godkännande vid en extra bolagsstämma

ASTG meddelar idag att de planerar att byta namn från “Advanced Stabilized Technologies Group AB” till “KebNi AB”. Företaget informerar om att det har ansökt om registrering av varumärken och har säkrat domänen www.kebni.com. En extra bolagsstämma kommer att kallas till inom kort för att söka godkännande för det nya namnet och motsvarande ändringar i bolagsordningen.

Förändringen är avsedd att stärka företagets globala varumärkes-, produkt- och marknadsföringsstrategi gentemot kunder och partners internationellt. Framöver kommer företaget att övergå till att handla alla sina produkter och lösningar genom moderbolaget “KebNi AB”.

Produktfamiljer och affärsenheter kommer att knytas till KebNi-namnet, t.ex. “Advanced Inertial Measuring System – AIMS” kommer att ändras till “KebNi Inertial Sensing”, “C2Sat” kommer att ändras till “KebNi Maritime”, “Comms on the Move” till “KebNi Land Mobile”. SatMission är idag ett starkt varumärke i sig självt och kommer initialt att marknadsföras som “Satmission by KebNi“.

Alla produkter och företag kommer att marknadsföras på marknaden via en webbplats, www.kebni.com, i stället för 3 olika produktwebbplatser under www.astg.se som i dag. Den nya webbplatsen kommer också att innehålla ett avsnitt om investerarrelationer och nödvändig information som krävs för noterade företag.

Företaget planerar att byta namn och lansera den nya webbplatsen under sommaren 2020, med förbehåll för godkännande av den extra bolagsstämman. Information om potentiella förändringar i handelssymbolen och annan handelsrelaterad information kommer att släppas till marknaden i god tid.

“När vi arbetade med vår varumärkesstrategi blev det tydligt för oss att vi behövde ett nytt namn och en mer sammanhängande strategi gentemot våra marknader och kunder. “KebNi” representerar stark, solid nordisk teknik, tradition och arv, och det symboliserar att vi är här för att stanna. KebNi står också för Kinetic Engineering by Nordic Innovation, och det representerar våra värderingar och strategiska inriktning. Teamet och jag ser fram emot att börja marknadsföra vårt nya namn på marknaden; detta är ytterligare ett viktigt steg mot vår vision att bli ett nytt viktigt nordiskt företag inom satellitkommunikation och teknik för stabilisering och rörelse”, säger Carsten Drachmann, VD på ASTG.