2018.06.04 Press release, Regulatory

ASTG överenskommer om ny betalningsplan med den israeliska kunden

Den 18 december 2017 kommunicerade ASTG erhållen beställning av satellitantenner till ett värde av cirka 25 miljoner kronor från en kund i Israel, samt planerad nyemission om cirka 24 miljoner kronor.

Resultatet av emissionen, vars främsta syfte var att säkerställa leveranskapaciteten för Israelordern, innebar att kassan stärktes med omkring 8,8 MSEK före emissionskostnader. Resterande del av emissionen reducerade den samlade skuldmassan till 7,5 miljoner kronor. Som vi tidigare informerat har det därför varit nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder för att kunna upprätthålla ett positivt kassaflöde i takt med att israelprojektet närmar sig leveranser.

Det är därför mycket glädjande att vi nu efter en tids förhandlingar kan meddela att ASTG kommit överens med den israeliska kunden om allmänt förbättrade betalningsvillkor och dessutom förskottsbetalningar om 1,1 MUSD, motsvarande omkring 9,5 MSEK till aktuell växelkurs. Det innebär för ASTGs del att projektet kan genomföras kassaflödesmässigt neutralt i enlighet med nuvarande leveransplaner.