2014.04.15 Press release

ASTG: Orderingång mars 2014

STOCKHOLM, SVERIGE, 15 april 2014 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ).

Mars månads orderingång för Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (”ASTG”) uppgick till cirka MUSD 0,31 (f.å. MUSD 0,12), en ökning med 158 % mot föregående år.  Månadens orderingång utgörs framförallt av order för kommersiella C-bandsantenner från kunder i Sydostasien. Ackumulerad orderingång över 12 månader uppgår till cirka MUSD 5,61 (f.å. MUSD 1,85), en ökning med 203 %.

Förhandlingar pågår fortsatt avseende ett nytt utvecklingsprojekt för framtagande av prototyper, baserat på tidigare avslutad förstudie avseende utveckling av en stabiliserad miniantenn baserad på C2SATs 4-axliga teknologi för en asiatisk kund. Målsättningen är att dessa skall slutföras i april månad.

Vid skrivande stund kan glädjande nog konstateras att C2SAT per idag har en högre utestående offertvolym än någonsin tidigare, både avseende potentiella kommersiella och militära leveranser. Detta är resultatet av det mycket stora intresse, både bland kommersiella och militära kunder, för C2SATs 4-axliga teknologi, som uppkommit genom bildandet av ASTG, uttalade strategin med utvecklingsprojekt, nyemissionen samt offentliggörandet av ett utvecklingsprojekt med IAI, Israel Aerospace Industries.

Orderboken per den siste mars uppgick till cirka MUSD 4,0 (f.å. MUSD 0,50). Orderboken består per den siste mars till cirka 80 % av utvecklingsprojekt och 20 % av kommersiella antenner. I orderboken redovisas bara värden som motsvaras av påtecknade avtal och/eller köporder. Således ingår inte optioner eller de projekt som baseras på löpande avrop. ASTG räknar fortsatt med att ett stort antal optioner och avrop avseende pågående utvecklingsprojekt kommer att deklareras inom kort och därmed resultera i en kraftig ökning i redovisad orderbok.  

Bolaget kunde nyligen meddela att leverans gjorts per den siste mars av två prototyper till en europeisk kund som del av ett utvecklingsprojekt som omfattar en kombinerad X/Ka-bands antenn baserad på C2SATs 4-axliga robot och av kunden framtagen reflektorlösning. I samband med att detta offentliggjordes kunde samtidigt meddelas att nästa fas av projektet, som inleds redan i höst och innebär serieleveranser, hade ett uppskattat värde om cirka 18 MSEK över tre år. Sedan leverans har kunden nu meddelat C2SAT att ytterligare leveranser i detta projekt diskuteras motsvarande ett värde om cirka 63 MSEK i tillägg till de cirka 18 MSEK över tre år som tidigare meddelats, d v s cirka 81 MSEK. Dessa värden reflekteras ännu inte i orderboken.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, som bolagets Mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Fredrik Gisle, VD/CEO, fredrik.gisle@astg.se    

                   

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

OBS! Ny adress – Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00