2014.06.17 Press release

ASTG: Orderingång maj 2014

STOCKHOLM, SVERIGE, 17 juni 2014 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ).

Maj månads orderingång för Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (”ASTG”) uppgick till cirka MUSD 0,1 (f.å. MUSD 0.1), i stort sett på samma nivå som för föregående år.  Månadens orderingång utgörs framförallt av reservdelsförsäljning och service till kunder i Sydostasien. Ackumulerad orderingång över 12 månader uppgår till cirka MUSD 6,2 (f.å. MUSD 2,2), en ökning med cirka 182 %.

ASTG är för närvarande engagerat i ett stort antal samtal och förhandlingar avseende både kommersiella order och ytterligare utvecklingsprojekt. Det är därför vår förhoppning att inom kort kunna presentera bl.a. ASTGs första utvecklingsprojekt för en kund i Sydamerika.

En senior säljare, som skall fokusera på kunder i Malaysia, Indonesien och Brunei, har under maj månad rekryterats till C2SAT Asia Pacific. Ytterligare rekryteringar pågar för att stärka upp försäljningsinsatsen i regionen. Därtill pågår även ett arbete med att stärka Bolagets egen service kapacitet i regionen.

Orderboken per den siste maj uppgick till cirka MUSD 5,1 (f.å. MUSD 1,0) att jämföra med cirka MUSD 4,3 vid årsskiftet. Orderboken består per den siste maj till cirka 82 % av utvecklingsprojekt och till 18 % av kommersiella antenner.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Fredrik Gisle, VD/CEO, fredrik.gisle@astg.se    

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00