2014.07.17 Press release

ASTG: Orderingång juni 2014

STOCKHOLM, SVERIGE, 17 juli 2014 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ).

Juni månads orderingång för Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (”ASTG”) uppgick till cirka MUSD 0,1 (f.å. MUSD 0,1), i stort sett i samma nivå som för föregående år. 

Månadens orderingång utgörs framförallt av reservdelsförsäljning och service till kunder i Sydostasien, men även till AIMS. Ackumulerad orderingång över 12 månader uppgår per juni till cirka MUSD 6,2 (f.å. MUSD 2,1), en ökning med cirka 191 %.

ASTG är fortsatt engagerat i ett stort antal samtal och förhandlingar avseende både kommersiella order och ytterligare utvecklingsprojekt. Det är fortsatt vår förhoppning att inom kort kunna presentera bl.a. ASTGs första utvecklingsprojekt för en kund i Sydamerika. Under juni har ytterligare potentiella utvecklingsprojekt tillkommit, bl.a. avseende Ka-band för den kommersiella marknaden baserat på C2SATs P9 plattform. Vi har under juni även sett de första konkreta resultaten av att vara godkänd leverantör till Keppel Fels då vi fått lämna offert på ett flertal C- och Ku-band antenner inför kommande leveranser.

Orderboken per den siste juni uppgick till cirka MUSD 4,9 (f.å. MUSD 0,9) att jämföra med cirka MUSD 4,3 vid årsskiftet. Orderboken per den siste juni består till cirka 83 % av utvecklingsprojekt och 17 % av kommersiella antenner.

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

 

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTG:s aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, som bolagets Mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se,  

Fredrik Gisle, VD/CEO, fredrik.gisle@astg.se                        

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00