2014.08.19 Press release

ASTG: Orderingång juli 2014

STOCKHOLM, SVERIGE, 19 augusti 2014 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ).

Juli månads orderingång för Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (”ASTG”) uppgick till cirka MUSD 0,2 (f.å. MUSD 0,2), vilket är i stort sett på samma nivå som föregående år. Månadens orderingång utgörs framförallt av en första order för Ku100 men även fortsatt god reservdelsförsäljning och service till kunder i Sydostasien.

Ackumulerad orderingång över 12 månader uppgår per juli till cirka MUSD 6,2 (f.å. MUSD 2,2), en ökning med cirka 179 %.

ASTG är fortsatt engagerat i ett stort antal samtal och förhandlingar avseende både kommersiella order och ytterligare utvecklingsprojekt. Ett flertal av dessa förhandlingar väntas kunna slutföras först när Ku100MIL och Ku100 antennerna kunnat demonstreras för kund, vilket kommer att ske under Q3. Det är fortsatt vår förhoppning att inom kort kunna presentera bl.a. ASTGs första utvecklingsprojekt för en kund i Sydamerika.

För närvarande pågår ett intensivt arbete tillsammans med vår produktionspartner i Sverige, Högbloms Legomontage AB, i Vallentuna, med att färdigställa de första prototyperna för leverans till IAI under Q3. Arbete pågår även med att förbereda efterföljande serieleveranser samt framtagande av våra nya antenner Ku100 och Ku100MIL.

I Singapore pågår arbetet tillsammans med vår partner Fongs att färdigställa de tre specialutrustade C-bandsantennerna som skall levereras under Q3, varav bl.a. en till Keppel Fels.

Orderboken per den siste juli uppgick till cirka MUSD 5,0 (f.å. MUSD 0,9) att jämföra med cirka MUSD 4,3 vid årsskiftet. Orderboken per den siste juli består till cirka 81 % av utvecklingsprojekt och 19 % av kommersiella antenner.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Fredrik Gisle, VD/CEO, fredrik.gisle@astg.se    

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00