2014.09.24 Press release

ASTG: Orderingång augusti 2014

STOCKHOLM, SVERIGE, 24 september 2014 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ).

Augusti månads orderingång för Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (”ASTG”) uppgick till cirka MUSD 0,1 (f.å. MUSD 3,6). Ackumulerad orderingång över 12 månader uppgår per augusti till cirka MUSD 2,7 (f.å. MUSD 5,7). Minskningen som är cirka 52 %, beror framförallt på att den första ordern från IAI, till ett värde av cirka 3,3 MUSD, erhölls i augusti 2013.

Månadens orderingång utgörs framförallt av tilläggsorder inför förestående leveranser, en mindre order till AIMS samt reservdelsförsäljning och service till kunder i Sydostasien.

Orderboken per den siste augusti uppgick till cirka MUSD 5,0 (f.å. MUSD 4,3) att jämföra med cirka MUSD 4,3 vid årsskiftet. Orderboken består till cirka 82 % av utvecklingsprojekt och 18 % av kommersiella antenner.

ASTG är fortsatt engagerat i ett stort antal samtal och förhandlingar avseende både kommersiella order och ytterligare utvecklingsprojekt. Det är även fortsatt vår förhoppning att inom kort kunna presentera ett första utvecklingsprojekt för kund i Sydamerika. Flertalet av dessa förhandlingar väntas dock först kunna slutföras när Ku100MIL och Ku100 antennerna kunnat demonstreras för kunder.

För närvarande är därför allt fokus på att färdigställa de första prototyperna för leverans till IAI och förbereda efterföljande serieleveranser samt framtagande av våra nya antenner Ku100 och Ku100MIL.

Ett intensivt arbete pågår också med leveranserna av de tre specialutrustade C-bandsantennerna samt leveranser till Indra inom ramen för pågående X/Ka-projektet. Ursprunglig målsättning var att flertalet av dessa leveranser skulle ha skett under slutet av Q3 men kommer nu att ske under oktober och november månad.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Jan Otterling, VD/CEO, jan.otterling@astg.se    

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00