2014.05.12 Press release

ASTG: Orderingång april 2014

STOCKHOLM, SVERIGE, 12 maj 2014 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ).

April månads orderingång för Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (”ASTG”) uppgick till cirka MUSD 1,0 (f.å. MUSD 0,4), en ökning med cirka 144 % mot föregående år.  

Månadens orderingång utgörs framförallt av en första tilläggsorder från IAI som nu valt att utnyttja den första av sina optioner avseende leverans av ytterligare antenner under tidigare ingånget kontrakt.

Ackumulerad orderingång över 12 månader uppgår till cirka MUSD 6,2 (f.å. MUSD 2,1), en ökning med cirka 195 %.

Förhandlingar pågår fortsatt avseende ett nytt utvecklingsprojekt för framtagande av prototyper, baserat på tidigare avslutad förstudie avseende utveckling av en stabiliserad miniantenn baserad på C2SATs 4-axliga teknologi för en asiatisk kund. Dessa förhandlingar har ännu inte kunnat avslutas och pågår fortsatt då slutanvändaren gjort vissa förändringar avseende antennens kravspecifikation.

Orderboken per den siste april uppgick till cirka MUSD 5,0 (f.å. MUSD 0,9) att jämföra med cirka MUSD 4,3 vid årsskiftet. Orderboken består per den siste april till cirka 84 % av utvecklingsprojekt och till 16 % av kommersiella antenner.

I orderboken redovisas bara värden som motsvaras av signerade avtal och/eller köporder. Således ingår inte optioner eller de projekt som baseras på löpande avrop. ASTG räknar fortsatt med att ett stort antal optioner och avrop avseende pågående utvecklingsprojekt kommer att deklareras och därmed resultera i en kraftig ökning i redovisad orderbok och försäljning. Dessa optioner och indikerade volymer under avropsavtal uppskattas för närvarande motsvara ett potentiellt försäljningsvärde om minst cirka MUSD 50.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, som bolagets Mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Fredrik Gisle, VD/CEO, fredrik.gisle@astg.se    

                    

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

OBS! Ny adress – Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00