2015.08.10 Press release

ASTG: Öppet brev från ASTG:s tillförordnade VD

För en dryg vecka sedan ( läs 30/7 2015 )  avsattes styrelsen i ASTG bestående av Fredrik Nygren och Henrik Von Essen på Bolagets framflyttade årsstämma. De församlade aktieägarna, vars antal sällan tidigare skådats på någon stämma i detta Bolag var helt eniga om att NU får det vara nog. Olyckligtvis representerade varken Fredrik Nygren eller Henrik Von Essen bolaget på årsstämman så aktieägarnas kritik och säkert många frågor kom aldrig rätt personer till del. Ett sådant agerande kan inte försvaras utifrån det förtroendeuppdrag en styrelse har fått från aktieägarna.

Till ny styrelse valdes: Nils Eriksson, Olov Widigsson och Andreas Adelgren. Vi kan idag alla tre efter en dryg veckas intensivt arbete konstatera att ingen av oss någon gång tidigare varit i närheten av något som liknat det vi nu fått se i och runt ASTG. Hur det kunnat gå så här långt utan att någon/några dragit i handbromsen långt tidigare är för oss en gåta. Jag väljer personligen att om inte tro, så ändå hoppas att orsaken till vanskötseln är okunskap och inte ett medvetet upplägg. Dock kan jag inte tumma på att en styrelses uppgift är och förblir att ALLTID värna Bolagets och aktieägarnas intressen, före sina egna privata. Denna styrelse, till skillnad från den avgående, anser att samtliga aktieägare har rätt till att alltid få adekvat information.

Redan samma dag som vi tillträdde ( 30/7-2015 ) började fordringsägare kontakta oss i en strid ström. Med handen på hjärtat tänkte vi alla tre, -Vad har vi gått in i… När denna första våg av anstormning precis lagt sig kom våg nummer två. Då var det dags att börja bena ut vilka konsulter som inte fått betalning för sitt arbete och som av förståeliga skäl varken vill offerera kunder som hör av sig eller arbeta med skarpa ordrar förrän de fått sin rättmätiga del.

Ett konkret exempel är en förfrågan från ett spanskt företag till ASTG:s helägda bolag AIMS. Men då en konsult inte fått betalning för tidigare arbetsinsatser kan vi idag inte gå ut och med glädje säga att vi tagit denna order. Jag kommer träffa berörd konsult nästa vecka och igår söndag kunde vi, tack och lov enas runt att den spanska kunden blir offererad!

Samtidigt vill jag rikta ett uppriktigt och varmt tack till de fordringsägare som vi redan nu kunnat sluta uppgörelser med. Vi har mötts av enorm förståelse och välvilja både i hur det kan ha blivit som det blivit, liksom runt vårt upplägg att snabbt enas kring en frivillig ackordsuppgörelse. Enkelt översatt betyder detta att vi som styrelse INTE är betjänta av någon lång och utdragen avbetalningsplan, utan vi gör allt vi kan för att i möjligaste mån rensa bort allt vad skulder heter. Arbete med kontrollbalansräkningen pågår och vi avser att kunna presentera den i veckan. Dock kommer vi som redan meddelats INTE behöva sätta ner aktiekapitalet!

Vi tittar även på vilka möjligheter som finns i och med alla dotterbolag som ligger under ASTG. Att kalla ett litet NGM-noterat företag med ett börsvärde på idag cirka 20 miljoner för en koncern, tycker vi är trams. Fina titlar och benämningar passar sig inte utan Bolagets produkter, kunder ( tänker närmast på israeliska IAI ) och duktiga tekniker är bra nog!

Sammantaget anser vi att kostnadsmassan lätt kan halveras genom några ytterst enkla men effektiva grepp ( Bort med styrelsearvoden, kostnader förknippade med Asien, skyhöga räntekostnader, lönesättning i Large Cap-anda och en del annat som vi inte vill gå in på här )

Nu till lite roligare läsning: Olov Widigsson har varit i kontakt med både israeliska IAI och spanska INDRA. Han kommer nu att besöka bägge dessa tillsammans med tekniker för att i IAI:s fall säkerställa kontraktet på serieleverans. Vi har idag inget som talar emot detta men vi är skyldiga att förvissa IAI om att allt vårt fokus nu riktas mot detta projekt. Jag har personligen varit i kontakt med människor som både suttit/sitter i toppskiktet av svenskt näringsliv liksom i beslutande organ. Deras reaktion är att detta projekt med IAI är betydelsefullt ur flera aspekter och får bara inte schabblas bort. Jag kommer i denna vecka fortsätta dessa diskussioner, då välviljan att bistå och hjälpa till varit förvånansvärt stor hos dessa. Beträffande spanska INDRA så kommer Olov Widigsson träffa dem precis i början av september, allt annat lika.

Vår likvida situation är pressad men inte hopplös. Förfrågan till marknaden i allmänhet och till aktieägarna i synnerhet om lån/aktieägartillskott om 10 miljoner kronor mot rätten att teckna en ASTG-aktie/inlånad krona 2017 för 5 öre har engagerat, MEN var i fredags långt ifrån fulltecknad. Under helgen har ytterligare 1,5 till 2 miljoner tillkommit löftesvägen men inget är klart förrän ”pengarna sitter på konto”.

Vi har även begärt att Exeotech Invest AB klarar ut sina mellanhavanden mellan ASTG och dem genom att reglera sin skuld till ASTG som uppgår till cirka 6,2 miljoner SEK. Vi har meddelat dem att vi emotser delbetalning a 2,5 miljoner SEK senast denna onsdag ( 12/8 2015 ) Skulle denna delbetalning utebli har vi för avsikt att omgående vidta åtgärder mot Exeotech Invest AB. Den tänkta åtgärden presenteras i så fall via separat pressmeddelande.

Nästa planerade information av verklig betydelse till marknaden, kommer så snart Olov Widigsson kan avlämna rapport från sin resa till Israel och besöket hos IAI.

 

Tack för att Ni tog Er tid att läsa!

Andreas Adelgren

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se