2018.06.05 Press release, Regulatory, Report

ASTG offentliggör årsredovisning samt revisionsberättelse för 2017

Det är med glädje vi kan presentera en årsredovisning med ren revisionsberättelse för 2017 till skillnad mot förra året. Det som möjliggör detta är bland annat att vi nu har en order med vår israeliska kund med väsentligt förbättrade betalningsvillkor inklusive förskottsbetalningar samt att de efter emissionen kvarvarande konvertibla skulderna om 7,5 miljoner kronor är förlängda till den 31 mars 2019. I övrigt hänvisar vi till årsredovisningen för mer detaljer om vår verksamhet och dess finansiella status.