2017.08.28 Press release

ASTG och DataPath ingår avtal beträffande försäljningssamarbete

ASTG, en utvecklare av marina satellitantenner av militär standard, meddelade idag att företaget har tecknat avtal med DataPath, Inc., en ledande leverantör av lösningar för fjärrkommunikation och informationsteknologi till flyg- och mediaindustri, statliga kunder och kritiska infrastrukturmarknader, avseende samarbete om försäljning och distribution av ASTG’s stabiliserade VSAT-antenner. Avtalet innebär att ett flertal Ku-band, Ka-band och “dual-band” lösningar från ASTG görs tillgängliga för DataPath’s kunder.

“DataPath är en ansedd leverantör av mobila och bärbara VSAT-produkter för landbaserade användare med ett omfattande internationellt försäljningsnätverk och med fokus på liknande kundkrav som vi, säger Ulf Sundqvist, tf VD för ASTG, i ett uttalande. “Våra VSAT-produkter för den marina marknaden och DataPath’s produkter för användare på land kompletterar varandra väl, och vi är mycket entusiastiska över vad detta samarbete kan ge i framtiden”.

I mer än 25 år har DataPath varit en betrodd leverantör av specialdesignade helhetslösningar inom telekommunikationsområdet. ASTG’s marina antenner är ett naturligt komplement till DataPath’s breda portfölj av fjärranslutna nätverkslösningar, “communication-on-the-pause” antenner, cybersäkerhetslösningar, programvara för nätverksövervakning och kontroll samt företagstjänster och underhåll ute på fältet.

“Med tanke på att DataPath traditionellt tillhandahåller pålitlig kommunikation till kunder i utmanande miljöer ser vi stora möjligheter för vår globala kundbas att kunna dra nytta av att ASTG’s högkvalitativa marina antenner läggs till våra produkterbjudanden,” säger Carsten Drachmann, DataPath’s Senior VP & General Manager för Bärbara Terminaler och Internationell Försäljning.