2014.10.13 Press release

ASTG: Nya C2SAT C240 verifierad och klar för leverans

STOCKHOLM, SVERIGE, 13 oktober 2014 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I fredags, den 10 oktober, slutfördes hos C2SATs svenska produktionspartner, Högbloms Legomontage AB (”Högbloms”) i Vallentuna, framgångsrikt s.k. FAT (Factory Acceptance Test) av den första specialanpassade C-bandsantennen avsedd för att användas i ett större gasprojekt i Pacific-regionen. Denna FAT har även föregåtts av en period av omfattande tester där bl.a. C2SATs nya radiolösning verifierats. Antennen skeppas nu till Singapore för att inom kort levereras till Keppel Fels Ltd i Singapore, världens ledande leverantör av mobila offshoreriggar. I och med detta kan nu slutmontering av nästa två specialanpassade C-bandsantenner avsedda för samma gasprojekt i Pacific-regionen slutföras hos vår partner i Singapore Fongs Advanced Technologies (Pte) Ltd.

Den antenn som nu levereras från Högbloms är inte bara den första av en serie specialanpassade C-bands antenner, där C2SAT för närvarande har tre i beställning och förväntar ytterligare beställning när dessa tre levererats, utan även den första C-bandsantennen med ny C2SATs nya förbättrade radiolösning. Med denna radiolösning är C2SAT ”best in class” vad gäller radioprestanda bland maritima C-bandsantenner. Den nya C-bandsantennen, C2SAT C240, bygger vidare på C2SATs unika och robusta antennrobot som uppgraderats med en ny antennlösning med möjligheten att använda högre uteffekt än i tidigare version samt ny förbättrad och väsentligt lättare radom. Detta stärker väsentligt C2SATs konkurrenskraft.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Jan Otterling, VD/CEO, jan.otterling@astg.se    

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00