2019.09.06 Press release, Regulatory

ASTG minimerar sin exportrisk genom avtal med Collector Bank

ASTG har tecknat ett avtal om köp av fakturafordringar med Collector Bank för att minimerar sin exportrisk och komplettera det rörelsekapitallån som meddelades tidigare i veckan. Genom avtalet kan ASTG sälja sina kundfakturor till Collector Bank, som tar över risken och sedan får betalning från kunden på fakturadatum.

Avtalet hjälper också kassaflödet. ASTG kommer att få kontantbetalning från Collector Bank inom några dagar efter leverans och fakturering, istället för 30 eller 60 dagar senare. Villkoren är “USD LIBOR 90” + marknadsmässigt påslag på fakturavärdet. Avtalet täcks av Euler Hermes kreditförsäkring.

“Collector Bank är väldigt glada över förtroendet och ser fram emot att växa tillsammans”, säger Anna Karin Klav, Key Account Manager på Collector Bank

“Detta avtal är mycket bra för ASTG och hjälper till att minimera risken i samband med insamling av pengar från utländska kunder i olika delar av världen, vilket ibland kan vara en stor utmaning för ett mindre företag som ASTG. Vi uppskattar Collector Banks proaktiva inställning och förtroende gentemot vår verksamhet”, säger Carsten Drachmann.

Carsten Drachmann, VD