2015.11.10 Press release

ASTG lämnar regressärende runt Gästrike Invest AB till kronofogden

Den 22 oktober 2015 reglerade ASTG AB hela C2SAT Communications AB:s lån till Swedbank a 3.039 284,79 kronor. Som generella borgenärer stod ASTG AB, Exeotech Invest AB och Gästrike Invest AB.

ASTG AB:s rättmätiga krav på de andra borgenärerna är 1.013 094,93 kronor / borgenär. Exeotech Invest AB har påbörjat en avbetalningsplan och har per idag betalat 400.000 kronor till ASTG AB.

Trots upprepade påtryckningar från ASTG AB har Gästrike Invest AB med dess ägare Jan-Axel Näsman och Jan Söderström helt negligerat vårt krav, vilket tvingar oss att lämna ärendet vidare till kronofogden.