2016.02.24 Press release

ASTG kommer tidigarelägga sin Bokslutskommuniké

Styrelsen för ASTG har beslutat att tidigarelägga sin Bokslutskommuniké tillika med Q4-rapport till denna dag.

Rapporten kommer presenteras inom några timmar.