2016.02.11 Press release

ASTG knyter ytterligare kompetens till bolaget

ASTG har i dagarna anställt Clyde Robson, en mycket välkommen förstärkning av ASTGs team. Vi är övertygade om att Clyde kommer att göra ASTG starkare som organisation och ytterligare befästa ASTGs ställning på marknaden som ett unikt företag med marknadsledande produkter.

Clyde kommer närmast från forskarvärlden där han ansvarat för arkitektur och systemkvalitet gällande dynamiska inbyggda system, distribuerad säkerhetsarkitektur samt högpresterande distribuerade system för processande av stora datamängder. Clydes arbete har lett till ett flertal publikationer och han har även varit talare på ett antal internationella konferenser inom sitt område (IEEE). Bland Clydes professionella insatser kan speciellt nämnas att han ansvarade för installation och driftsättning av ett eget designat system på den geografiska Sydpolen, ett arbete för vilket han erhöll “The Antarctica Service Medal”, instiftad av den amerikanska kongressen.