2014.12.04 Press release

ASTG: Jonas Rosenkvist anställd som COO i ASTG AB

STOCKHOLM, SVERIGE, 4 december 2014 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Jonas Rosenkvist anställs som Chief Operating Officer (COO) för att tillsammans med VD Jan Otterling medverka i arbetet med att se över organisationen och strukturer samt effektivisera ASTG. Jonas har stort driv och är bra på att strukturera, se samband och bygga framgångsrika team. Jonas har de senaste åren jobbat med Interim Management inom flera olika branscher med bla Grant Thornton, Telge Nät AB, The Online Backup Company AS. Jonas har även ett förflutet på ledande befattningar inom bygg, finans och IT.

Jonas kommer att ingå i ledningsgruppen för ASTG AB.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Jan Otterling, VD/CEO, jan.otterling@astg.se  

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00