2014.08.27 Press release, Regulatory

ASTG: Jan Otterling utsedd till ny VD för ASTG

STOCKHOLM, SVERIGE, 27 augusti 2014 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Jan Otterling har idag utsetts till ny Verkställande Direktör för Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (”ASTG”). Jan har sedan 2010 varit utvecklingsansvarig för C2SAT och därigenom varit drivande vid utvecklingen av C2SATs nya antenner och den framgångsrika inriktningen mot utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekt utgör idag mer än 80 % av orderboken.

Samtidigt som Jan tillträder som VD har Fredrik Busck utsetts till ny CTO för ASTG gruppen. Fredrik har arbetat för C2SAT sedan 2009 och har tidigare bl.a. varit service- och installationsansvarig och nu senast systemdesigner. I samband med detta lämnar ASTGs nuvarande VD Fredrik Gisle Bolaget på egen begäran. Fredrik har varit VD för ASTG med dotterbolag sedan Bolaget bildades vid årsskiftet 2014. 

I en kommentar säger ASTGs ordförande Fredrik Nygren ”Med Jans tillträde stärks ASTG ytterligare och får i och med detta en ännu tydligare profil mot utvecklingsprojekt. Mot bakgrund av inkomna order och pågående förhandlingar med bl.a. nya kunder i Asien, Europa och Sydamerika gällande utvecklingsprojekt med leverans under 2015 och 2016 är jag övertygad om att Bolaget under Jans ledning kommer att nå uppsatt målsättning att inom tre (3) år nå en årsförsäljning om minst MSEK 150 med en vinstmarginal om 10 % samt positivt kassaflöde.”

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Jan Otterling, VD/CEO, jan.otterling@astg.se  

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00