2015.07.09 Press release, Regulatory

ASTG: Jan Otterling avgår som VD för ASTG

STOCKHOLM, SVERIGE, 9 juli 2015 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Jan Otterling har idag på egen begäran avgått som VD för Advanced Stabilized Technologies Group (publ) (“ASTG”) med dotterbolag. Jan kommer att jobba kvar i företaget fram till slutet av augusti och då med fokus på pågående leveransprojekt. Rekrytering av ny VD har påbörjats och styrelsens ambition är att kunna presentera en ny VD i samband med ordinarie bolagsstämma i slutet av juli. Fram till dess kommer styrelsen att tillsammans med Jan hantera de löpande operationella frågorna.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00