2015.12.21 Press release

ASTG: Insynspersoner köper aktier

Reidar Östman, huvudägare i ASTG har ökat sitt innehav i ASTG AB med ytterligare 722 838 aktier. Transaktionen skedde i enlighet med rådande regler för insynspersoner, det vill säga efter att nyheten runt spanska Indras förfrågan kommit marknaden till del, till kurser över 1 krona.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

 

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se