2015.02.19 Press release

ASTG inleder samarbete med SETEX i Brasilien

ASTG har tillsammans med SETEX tecknat en så kallad MOU (Memorandum Of Understanding), en avsiktsförklaring, att gemensamt utveckla båda företagens affärer i Brasilien. Samarbetet med SETEX har inletts på grund av det stora intresset för ASTGs produkter i Brasilien och med anledning av att det i Latinamerika krävs en lokal representant för att komma in på marknaden och få kontrakt. I ett första steg ska ASTG och SETEX gemensamt presentera ASTGs produkter för en handfull potentiella kunder. Nästa steg i processen är att ingå avtal om djupare samarbete.

I en kommentar säger ASTGs VD Jan Otterling “Brasilien har länge varit en marknad som ASTG önskat komma in på. Med det påbörjade samarbetet med SETEX samt det stora intresset för våra produkter vi tidigare mött så hoppas jag nu att vi ska kunna omsätta detta i flera avtal och fler nya utvecklingsprojekt”

SETEX – Servicios Tecnicos e Comercio international LTDA, är ett företag verksamt inom satellitkommunikation och service i Brasilien och har väletablerade kontakter med den brasilianska flottan och den brasilianska olje- och gasindustrin.