2018.06.25 Press release, Regulatory

ASTG ingår intentionsavtal (“LoI”) om utköp av antennverksamheten

I linje med vad som tidigare meddelades i januari har ASTG:s styrelse undersökt intresset bland industriella aktörer för att hitta långsiktigt effektivare lösningar att förvalta bolagets tillgångar. Styrelsen har nu erhållit ett principförslag från en samarbetspartner avseende förvärv av ASTG:s antennverksamhet, en så kallad inkråmsaffär.

Styrelsen för ASTG har därför kommit överens om att inleda en process som ger motparten tre (3) månaders exklusivitet att utarbeta ett bud på ASTG:s antennverksamhet.

Styrelsen avser att hänskjuta ett eventuellt bud från motparten för beslut av en Extra Bolagsstämma.