2018.01.30 Press release, Regulatory

ASTG ingår intentionsavtal beträffande prototyputveckling för IMU tester

ASTG och den systemleverantör som utvärderar ASTGs förslag till IMU-lösning i den omfattande volymupphandling, som vi tidigare informerat om, har skrivit under ett intentionsavtal, ett så kallat “Letter of Intent”, beträffande utveckling av prototyper för tester som beräknas ske under andra kvartalet 2018.

Intentionsavtalet konkretiserar testernas omfattning och innehåller en preliminär tidplan för ASTGs leverans av prototypenheter. Resultatet av dessa tester kommer att ligga till grund för hur kunden väljer att gå vidare i urvalsprocessen med det fåtal alternativ som nu utvärderas.