2014.06.05 Press release

ASTG: Inbjudan till investerarlunch i ASTG

STOCKHOLM, SVERIGE, 5 juni 2014 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ).

ASTG har under vårens lopp säkerställt ett flertal order och avtal och har nu en rekordhög ackumulerad orderingång över tolv månader. Mot bakgrund av allt som skett och givet den emission med stöd av teckningsoptioner som pågår mellan 26 maj och 13 juni 2014, bjuder ASTG nu samtliga aktieägare, teckningsoptionsinnehavare och andra intressenter till investerarlunch. Styrelseordförande Fredrik Nygren kommer att redogöra för vad som händer i ASTG för tillfället samt om bolagets framtidsplaner. Därefter har gäster möjlighet att ställa frågor.

Investerarlunchen hålls hos Mangold Fondkommission AB på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm. Anmälning till investerarlunchen, onsdagen den 11 juni 2014 kl. 12:00, sker genom e-post till info@mangold.se, senast den 10 juni 2014 kl 18:00.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, som bolagets Mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Fredrik Gisle, VD/CEO, fredrik.gisle@astg.se    

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00