2015.11.17 Press release

ASTG: IAI bekräftar och utökar ordern till ASTG AB

Israeliska IAI ( Israel Aerospace Industries ) har per denna dag meddelat att de väljer att utöka ordern från 19 till 23 satellitantenner så kallade P9:or. Vissa smärre förbättringar har även utförts av vårt team lett av projektledare Thomas Sellander. Leveranser kommer att påbörjas i mars 2016. ASTG AB anser sig med all tydlighet inte ha utrymme för några förseningar eller historiska utsvävningar, då hela affären är avhängd av att ASTG AB levererar första antennen i mars månad.

Olle Widigsson , ytterst ansvarig för IAI-projektet lämnar följande kommentar;

Vi är oerhört tacksamma för det förtroende IAI valt att ge oss. Att antennen är av världsklass är en sak, men här har det även handlat om att visa att ASTG AB genomgått en genomgripande städning, både finansiellt och resursmässigt. Vi har under hela hösten varit tydliga mot andra presumtiva kunder med att vårt absoluta huvudfokus rent affärsmässigt är att, först se till att ära vårt åtagande gentemot IAI. Jag vill passa på att vara öppen med att intresset och offertförfrågningarna runt P9-antennen varit påtagliga sista månaden.

 

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

 

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se