2016.01.18 Press release

ASTG har tillsatt ny valberedning

ASTG har nu tillsatt en valberedning där både stora och små aktieägare har möjlighet att få representation. Trion består av Reidar Östman, Björn Holmgren och Leif Daruk.

Valberedningens uppgift är nu att i god tid inför årsstämman som är planerad att hållas i slutet av mars komma med förslag på tilltänkt styrelse. ASTG kommer att kalla till årsstämma i enlighet med rådande praxis.