2019.09.03 Press release, Regulatory

ASTG har tecknat ett låneavtal för 15 MSEK för att säkerställa nödvändigt rörelsekapital som behövs under de kommande tre kvartalen.

“Jag är glad att kunna meddela att vi nu har säkerställt det nödvändiga rörelsekapitalet för att leverera vår orderstock till vår israeliska kund under de kommande tre kvartalen. Som nämnts i rapporten för andra kvartalet, förväntar vi oss att vara nettokassaflödes-positiva från vår leverans till Israel, och det tillfälliga rörelsekapitalet behövs för att säkerställa smidig leverans i tid. Detta avtal ger oss också möjlighet att starta planerade affärsutvecklings- och produktutvecklingsaktiviteter både inom AIMS och SatCom”, säger VD Carsten Drachmann.