2016.03.11 Press release

ASTG har säkerställt den långsiktiga finansieringen

ASTG AB har nu säkerställt likviditeten fram till och med den 1 april 2017 genom de redan kommunicerade konvertiblerna a 20 MSEK (Otto Persson via bolag 10 MSEK, R-Östman Invest AB 5 MSEK och Joakim Ilemark 5 MSEK) samt kassaflöde från undertecknade order.

Vår målsättning är sedan att genom operativt kassaflöde skapa bärkraft för självförsörjning. Vi vill dock reservera oss mot eventuellt framtida behov av så kallade “arbetande pengar”. Vi har idag ett antal mycket intressanta förfrågningar runt vår kärnprodukt, VSAT-antennerna, men även gällande AIMS så kallade IMU:er. Skulle en betydande volymorder inkomma måste vi reservera oss för att ytterligare framtida kapitalbehov kan behövas.