2015.09.25 Press release

ASTG har påbörjat utredning av tidigare VD och COO

Styrelsen i ASTG AB har i dagarna inlett en utredning av Bolagets tidigare VD Jan Otterling liksom tidigare COO Jonas Rosenkvist. Att åtgärder nu kommer att vidtas grundar sig på den entydiga information vi som ny styrelse tagit del av och som visar att dessa herrar under sin anställning i ASTG AB ägnat sig åt aktiviteter som ej är förenliga med uppdraget som följer med titlarna.

– Båda startade egna bolag medan de samtidigt var anställda av ASTG AB

– Ett av dessa bolag har som verksamhet att utveckla och försälja satellitkommunikationsutrutning

– De har tillsammans för eget bolags räkning besökt minst en av ASTG:s nyckelkunder medan de fortfarande var anställda av ASTG AB

Vi i styrelsen ser mycket allvarligt på detta trolösa och illojala beteende och tvingas därför att agera kraftfullt.