2016.02.05 Press release

ASTG har löst långsiktig finansiering

Styrelsen för ASTG, har med bemyndigande från bolagsstämman i september 2015, lyckats lösa bolagets långsiktiga finansiering genom en konvertibellösning om 10.000.000 stycken aktier med lösen i mars 2017. Lösenkursen anges till 2 kronor / aktie och konvertibeln löper med en årlig ränta på 10 %. Konvertibelpaketet är garanterat av de intressenter som idag redan finns för fullföljande av denna konvertibellösning, vilken kommer att ge bolaget 20.000.000 kr i finansiering senast nu i februari 2016.

Det skall uppmärksammas att denna lösning inte medför någon direkt utspädning kapitalmässigt för befintliga aktieägare, samt att att denna lösning i kombination med intäkter från planerad serietillverkning/försäljning torde säkerställa den årliga finansieringen och även borga för ett upphävande av observationsspärren på NGM.