2018.06.19 Press release

ASTG har levererat prototyper för IMU-tester

ASTG har nu levererat de prototypenheter som man erhöll en beställning på i februari och som är ett led i kvalificeringen och urvalsprocessen i en volymupphandling av tröghetssensorsystem (IMU) där ASTG deltar. Värdet av de levererade enheterna uppgår till 90,000 kronor.

Upphandlingen omfattar kundanpassade IMU:er till ett värde som vi uppskattar till minst 200 miljoner kronor över en 5-årsperiod, där första serieleverans beräknas ske under 2020. Prototypenheterna kommer nu att genomgå ett antal olika tester, under sommaren och hösten, vilka genomförs av den systemleverantör som står bakom denna upphandling. Upphandlingsprocessen förväntas pågå under större delen av året och resultatet av testerna kommer att ligga till grund för hur beställaren väljer att gå vidare med de fåtal alternativ som kvarstår.