2016.06.28 Press release

ASTG har levererat komponenter

Den 31 maj 2016 meddelade ASTG att bolaget erhållit en order på komponenter från en kund i Spanien. Ordern var en tilläggsorder i det samarbetsprojekt som bolagen driver runt P7-systemet.

Leveransen har nu skett vilket påverkar omsättningen i kvartal två positivt.