2016.07.19 Press release

ASTG har levererat 8 styrsystem

ASTG AB har denna dag levererat resterande 8 styrsystem av totalt 10 till en kund i Spanien. I dessa styrsystem ingår även AIMS numera serieanpassade FOG-IMU:er.

Denna leverans utgör slutleverans i enlighet med överenskommelsen i tidigare kommunicerat samarbetsprojekt.

Redan efter semestern kommer diskussioner gällande nya samarbeten att påbörjas.