2016.03.18 Press release

ASTG har levererat 4 stycken P7-robotar till Indra

ASTG AB har per denna dag i enlighet med tidigare kommunicerad order levererat fyra stycken P7- robotar till spanska Indra.

ASTG kommer även bestycka dessa med AIMS-FOG IMU:er (Fiberoptiska gyron) samt utföra erforderligt mjukvaruarbete. Personal från ASTG var förra veckan på plats i Spanien för just mjukvaruarbete, ett arbete som förlöpte framgångsrikt.