2018.12.21 Press release, Regulatory

ASTG har inlett serieleveranser till den Israeliska kunden

ASTG har idag fullbordat leverans av den första, i en serie leveranser, av stabiliserade satellitantenner till den israeliska kunden. Fortsatta leveranser under avtalet, som nu uppgår till totalt 4,6 MUSD, planeras att pågå under hela första halvåret 2019. ASTG hyser som tidigare nämnts också förhoppningar om fler beställningar från samma kund som i så fall innebär att leveranserna kommer att fortgå under hela 2019.

“Det är en stor dag och en milstolpe för ASTG när den första antennen nu lämnar vår produktion”, säger David Svenn tf. VD för ASTG i en kommentar. “Vi är mycket stolta över att kunna svara upp mot de hårt ställda kvalitetskrav som vår kund efterfrågar och ser med tillförsikt fram emot bolagets utveckling.”