2020.06.17 Press release, Regulatory

ASTG har ingått ett ramavtal med SAAB Dynamics AB

ASTG har idag tecknat ett ramavtal med Saab Dynamics AB för att vara en viktig komponentleverantör till deras nästa generations Light Anti-Tank Weapon, även känd som NLAW. Ramavtalets räckvidd är ett kontrakt på 10,8 MSEK. Det täcker en utvecklingsfas som ska genomföras under de kommande 24 månaderna följt av industrialisering. Avtalet innehåller även kommersiella villkor för produktion och volymleverans, inklusive rabattstruktur för stora volymorder. Tidpunkt för beställningar och volymleveranser är föremål för SAAB Dynamics försäljningstakt.

Undertecknandet av detta ramavtal med Saab Dynamics AB är ett resultat av det Letter of Intent som aviserades av Advanced Stabilised Technologies Group den 12 december 2019.

Värdet på ramavtalet är 10,8 MSEK och, som tidigare meddelats, kommer utvecklingsprogrammet att genomföras i faser. ASTG fick den första arbetsordern den 7 februari 2020 och kommer att fortsätta att ta emot nya arbetsorder från Saab Dynamics AB, tills dess att utvecklingsprogrammet är klart. Parterna förväntar sig en 24-månadersperiod för utveckling, med förbehåll för framgång i genomförande och potentiell anpassning av krav, följt av en fas av industrialisering och produktionsberedskap.

Kommersiella villkor för volymleverans, rabattstruktur för stora volymorder samt investeringar i test- och produktionsutrustning har också definierats i ramavtalet. Den exakta tidpunkten för order och produktionsvolymer är föremål för SAAB Dynamics framgång med att sälja NLAW-systemet.